Frabea

Kvalita není na internetu určitě žádná samozřejmost, a proto ten, kdo ji vyžaduje, nemůže sázet na to, co mu přijde první pod ruku. Pokud to není náš web.

Charakteristika her

 • 3. 5. 2023
 • Hry
 • No Comments


Hry tady jsou souÄástí již po staletí. Jsou nejlepším způsobem, jak se uÄit, zabavit a rozvíjet. Hra je daná pravidlem od 1 až více osob. Jakákoliv hra má svůj úÄel, který? Radost, relaxaci. Hra je dobrovolná Äinnost. Tedy, když se nepoÄítá ve Å¡kole tÄ›locvik.

posilování

Hra má několik kategorií, které?

 • Hry jako zábava
 • Hry jako vzdÄ›lání
 • Hry jako rozvoj

Hry jako zábava

 • Hry jsou urÄeny pro zábavu, abychom pÅ™iÅ¡li na jiné myÅ¡lenky a zabavily se. Hry jsou skvÄ›lé, když máte plnou hlavu a potÅ™ebujete se odreagovat.

Hry jako vzdělání

 • Vždy se říkává, že je Å¡kola hrou. A víte, proÄ? Protože díky Å¡kole hrou se toho nauÄíme neskuteÄnÄ› hodnÄ›. Například vyjmenovaná slova po B a z toho si složit například rap. Tak umíte vyjmenovaná za pár minu na zpamÄ›ti a ve skuteÄnosti se zasmÄ›jete a užijete, než kdybyste si to uÄili po jednotlivých slovech.

Hry jako rozvoj

 • Hry pro rozvoj jsou nejlepší pro naÅ¡e dÄ›ti v mladistvém vÄ›ku, ale samozÅ™ejmÄ› i pro nás dospÄ›lý. Dokážou nás nauÄit poÄítat Äi nauÄit mluvit cizím jazykem.

A která pravidla dodržovat, abyste si to vážně užili?

 • Vybrat si hru, která vás bude bavit
 • Nemusíte vždycky vyhrát
 • Hru si vyberte pro zábavu
 • Nebojte se vyzkouÅ¡et nový hry

hry

Hry se můžou hrát mnoha způsoby:

 • Sami
 • S přáteli
 • S rodinou
 • Online Äi off-line

Hraní her sami

 • Hrát si sám je skvÄ›lý, když si chcete odpoÄinout a jet si podle svého tempa.

Hraní s přáteli nebo s rodinou

 • Hraní her s přátelí Äi rodinou je skvÄ›lý způsob, jak s nimi trávit více Äasu. Můžete spolu hrát internetové Äi deskové hry, které vždycky pobaví.

Hraní online

 • Je to skvÄ›lý způsob, jak se na internetu seznámit s novými lidmi. Tato praktika se v tomto období preferuje více než deskové hry.

Hraní off-line

 • Hry offline jsou skvÄ›lou metodou, když se chcete odpojit od internetu. Ale tady je potom dobré, když si máte s kým zahrát.