Frabea

Kvalita není na internetu určitě žádná samozřejmost, a proto ten, kdo ji vyžaduje, nemůže sázet na to, co mu přijde první pod ruku. Pokud to není náš web.

Politika není pro každého


Když má nÄ›kdo chytrou hlavu, vÄ›nuje se obvykle nÄ›Äemu, kde se vydÄ›lávají peníze hlavou. Tedy se stane Å™eknÄ›me vÄ›dcem, vynálezcem, lékaÅ™em nebo nÄ›kým jiným, kdo musí mít v hlavÄ› mozek, a nikoliv slámu, piliny nebo vzduchoprázdno.

Když se nÄ›kdo může spolehnout spíše na své svaly než na rozum, který pobral, najde své uplatnÄ›ní též. Pokud je v nÄ›jakém fyzickém ohledu skuteÄnÄ› Å¡piÄkový, může se stát například vrcholovým sportovcem, a pokud takový není, může se vÄ›novat nÄ›jaké té manuální práci.

ruský politik

Ale nemáme u nás jenom lidi moudré nebo fyzicky zdatné. Máme tu i celou Å™adu tÄ›ch, kdo nic neumí a i s pracovitostí jsou na Å¡tíru. A ti pak konÄí na úřadech práce a na dávkách, nebo na politické scénÄ›. A to proto, že nÄ›koho takového zkrátka musí živit tatíÄek stát.

Čímž neříkám, že jsou vÅ¡ichni nezamÄ›stnaní nebo politici líní hlupáci. I výjimky se mezi tÄ›mito najdou. Mezi nezamÄ›stnanými jsou i ti, kdo jenom doÄasnÄ› nesehnali to pravé, a mezi politiky jsou kromÄ› neschopných lidí i lidé schopní, a to tÅ™eba i vÅ¡eho, stejnÄ› jako lidé doufající ve zmÄ›nu k lepšímu, toužící po moci nebo tÅ™eba po výplatách, jaké se jen tak nÄ›kde nedostávají.

sněmovna reprezentantů

A tak jsou politici takoví, jací jsou. A jací jsou politici, taková je i politika. A jací jsou voliÄi, takoví jsou jak ti politici, tak ta politika. A tudíž kdekdo nemá důvod zrovna jásat, protože se k moci nedostanou vždy ti praví. NÄ›kdy se tam dostanou i kandidáti, kteří jsou na vÅ¡echno leví. A jak je známo, i jedno nahnilé jablko v oÅ¡atce způsobí, že jsou následnÄ› nahnilá vÅ¡echna. A tak má dříve Äi pozdÄ›ji každý právo stěžovat si na to, co mu vláda naslibovala a nesplnila.

Ale s tím nic nenadÄ›láme. Musíme si jedinÄ› poÄkat na nové volby a pak si tedy zkusit vybrat nÄ›koho lepšího. Na nÄ›mž se ale Äasto neshodneme, protože má každý z nás trochu nebo docela jinou pÅ™edstavu o ideálu.

A tak musíme doufat, že jednou bude líp. Naděje umírá poslední. A snad neplatí, že vždycky může být a bude hůř.